logo dkfk

hierdie week

Sondag 19 Junie
08:00 Voorbidding in Kerk
09:00 Familiediens in kerkgebou & uitsending
18:30 Leefdiens in kerkgebou en uitsending

 

Sondag 26 Junie
08:00 Voorbidding in Kerk
09:00 Familiediens in kerkgebou & uitsending
18:30 Leefdiens in kerkgebou en uitsending

youtube Uitsendings

Vorige preekopnames

Kalender 2022

 

Ons gemeente se droom

Doornkloof Familiekerk is ‘n gemeenskap waar liefde gesien en hoop beleef kan word. Ons is deel van die Missio Dei, God se lewensgewende beweging na die wêreld in nood.  Missio Dei is ‘n term wat gebruik word om te sê dat Christus in wese ‘n sendende God is: Vader stuur Seun, Vader en Seun stuur die Heilige Gees en die Heilige Gees bring die kerk tot stand en stuur die kerk.

Doel van stuur:  Die doel is om die kerk van Christus op aarde te vestig net soos wat dit in die hemel reeds is.  Dit impliseer dat ons anders moet dink oor kerk en sending.

Doornkloof Familiekerk is ‘n boom in ‘n oerwoud

Ons leef in ‘n oerwoud met baie gevare en ook baie bewoners van die bos. Doornkloof Familiekerk is een groot boom wat deur Christus in die bos geplant is om skuiling aan die bewoners van die bos in die onmiddellike omgewing te verskaf. Dit is die funksie van die leiers van die bos om sekere voedingstowwe aan die boom te verskaf sodat sy takke kan uitstoot waaronder en waarin bewoners van die bos kan kom skuiling vind, en van die vrugte van die boom te eet as voeding om weer na hulle onderskeie wonings, gevoed en versadig en uitgerus, terug te gaan.

Doornkloof is nie ‘n gebouMet bogenoemde vergelyking met die kerk as ‘n boom geplant in ‘n gemeenskap wil ek nie insinueer dat Doornkloof Familiekerk net ‘n gebou is nie, negatief gesproke. Die kerk kan nie met ‘n gebou vergelyk word nie. Positief gestel:  Die kerk is mense. Mense van Christus, koninkryk van Christus omdat mense se geloof in Jesus Christus hulle ‘n eiesoortige gemeenskap laat vorm.

Ons verstaan van die kerkTe veel mense se eerste assosiasie met die woord “kerk” is met geboue en denominasie: nie met diegene wat in die gebou bymekaar kom nie.

Meetinstrument vir egte lewe in die kerk is nie geleë in die getal programme of aksies wat gemeentes aanbied om nog meer mense op hulle perseel te kry nie, maar eerder in die vraag of diegene wat al hierdie aktiwiteite bywoon, eie bedienings het.

Die grootste hulpbron wat jy het vir jou bediening is jou LYF soos oë, hande, voete, manier hoe jy na mense kyk. Bediening is elke deel van ons se lewe/lyf.

Romeine 12

Eugene H Peterson – maak parafrase van Romeine 12:1 “Take your everyday ordinary life, your eating-sleeping-and-going-to work life and place it as an offering before God”

Ons luister, ons help mense om te verstaan hoe lief God vir jou is.  Ons maak hulle verbeelding oop vir die koninkryk van God. Ons help mense om weg te kom van hulle dualismes soos “’n geestelike tog”….. ons het mos al hierdie maniere hoe om ons lewe op te deel.  Ons help hulle verstaan dat elke deel van hulle lewe deel is van hierdie ongelooflike storie van God wat Sy wêreld lief het.

Lees meer oor ons nuwe logo ...

Lees meer oor ons leraars ...

Lees meer oor ons ander personeel ...

Lees meer oor ons bedieningsleiers ...

Lees meer oor ons geskiedenis ...

Lees meer oor ons omgewing ...