logo dkfk

hierdie week

Sondag 19 Junie
08:00 Voorbidding in Kerk
09:00 Familiediens in kerkgebou & uitsending
18:30 Leefdiens in kerkgebou en uitsending

 

Sondag 26 Junie
08:00 Voorbidding in Kerk
09:00 Familiediens in kerkgebou & uitsending
18:30 Leefdiens in kerkgebou en uitsending

youtube Uitsendings

Vorige preekopnames

Kalender 2022

 

Ons gemeente

Ons is 'n gemeente waar die evangelie van Jesus Christus leef en alle mense hartlik welkom is om saam die liefde van die Here te ervaar. Die Bybel is die vertrekpunt en leer ons spesifiek wat die Here hier en nou deur sy Woord wil sê.

  • Die huisgesin is die vertrekpunt en elke ouer en kind leef in diepe geloofsafhanklikheid van die Here en dien Hom met die gawes van die Gees.
  • Almal, oud en jonk, enkellopendes en getroudes, weet dat ons sáám God se familie is.
  • Met liefde reik ons uit na die breër gemeenskap en nasies tot aan die uithoeke van die wêreld.

Nuwe lidmate word met oop arms ontvang, begelei en tuisgemaak. So kry God se koningskap gestalte. Soos 'n stad op 'n berg is ons gemeente vir almal 'n getuienis van die werktuig van God se almag, genade en liefde.

 

Lees meer oor ons leraars ...

Lees meer oor ons ander personeel ...

Lees meer oor ons bedieningsleiers ...

Lees meer oor ons geskiedenis ...

Lees meer oor ons omgewing ...