logo dkfk

hierdie week

Sondag 1 Mei
08:00 Voorbidding in Kerk
09:00 Familiediens in kerkgebou & uitsending
17:45 Bybelskool
18:30 Leefdiens in kerkgebou en uitsending

Sondag 8 Mei
08:00 Voorbidding in Kerk
09:00 Familiediens in kerkgebou & uitsending
18:30 Leefdiens in kerkgebou en uitsending

youtube Uitsendings

Vorige preekopnames

Kalender 2022

 

Spiritualiteitstipes

Corinne Ware (1995) verduidelik in haar boek ‘Discover your Spiritual Type’  dat mense op verskillende wyses aanbid en God ervaar.  Ware verwys na spirituatliteitstipes om hierdie te verduidelik en sy meen dat spiritualiteitstipes ʼn verduideliking (en ruimte) bied vir hoe mense verskillend oor God dink / ervaar.

Party mense beleef God veral in teologiese gesprekke, of op ʼn spesiale wyse in die bymekaarkom van gelowiges, ander weer in die stilte en ʼn groep mense beleef God weer deur dade wat hoop en verandering vir ander bring. Hierdie is ʼn kort en eenvoudige verduideliking van Caroline Ware se verdeling van spirituatliteitstipes: kop, hart, mistiek en koninkryks (hand) spiritualiteite.  

Vir ʼn opsomming en toets oor die spirituatiteitstipes: http://carollanfear.weebly.com/uploads/1/0/5/1/10516291/the_ammended_spirituality_wheel.pdf

Ons som dit as volg eenvoudig op:

  1. Om te leer (kop)
  2. Om bymekaar te kom (hart)
  3. Om te wees (misitek)
  4. Om te doen (hand)

Ons het ons bedieninge verdeel onder hierdie vier spiritualiteitstipes. Sommige bedieninge val mooi onder een spirituatliteitstipe en ander kan onder meer as een gegroepeer word. Die toets van Ware dui ook aan dat ʼn mens nie nét een voorkeur hoef te hê nie. Die idee van hierdie verdeling is om lidmate te help om betrokke te raak, asook om ʼn ruimte te vind waar hul God kan beleef / ervaar. Die idee is dus geensins om lidmate te beperk tot ʼn enkele groep bedieninge nie, want in wese verstaan ons dat ons almal iets van al vier is en nog meer dat ons almal moet streef om iets van al vier te ontdek.

  

kop Vir bedieninge wat meer die kop spiritualiteit aanspreek, LEES MEER ...

hart Vir bedieninge wat meer die hart spiritualiteit aanspreek, LEES MEER ...

mistiek Vir bedieninge wat meer die mistieke spiritualiteit aanspreek, LEES MEER ...

hand Vir bedieninge wat meer die hand spiritualiteit aanspreek, LEES MEER ...